उद्देश
पात्रता
कर्ज रक्कम
मार्जिन
परतफेडीचा कालावधी
तारण
जामीनदार
Collaterals
प्रक्रिया शुल्क
Subscription of Bank's Share
Pre-payment Charges

अटी व शर्ती लागू
जादा माहितीसाठी नजीकच्या शाखेशी संपर्क करावा.


Follow Us

        संपर्क करा :    मुख्य कार्यालय     0251-2316641, 0251-2315995 0251-2220700  |   ए.टी.एम. संबंधी     0251-2219008  |   टोल फ्री     18002331919 (सकाळी ९ ते सायंकाळी ६, कामकाजाच्या दिवशी )  |     response@kalyanjanata.in